Dom i målet KO – Snusbolaget Norden AB

Dom: 15 mars 2021
Räknas en webbplats och mejlutskick som försäljningsställen, på samma sätt som en livsmedelsbutik eller kiosk? Det var en av knäckfrågorna som Patent- och marknadsdomstolen prövat i målet mellan Konsumentombudsmannen, KO, och Snusbolaget.

Domstolen finner att både en webbplats och mejlutskick kan vara ett försäljningsställe och att samma regler för marknadsföring av tobaksvaror ska gälla där som i en fysisk butik. KO anser att det är bra att domstolen nu klarlagt rättsläget i frågan.

Lagen om tobak och liknande produkter, LTLP, är mycket strikt när det gäller marknadsföring av tobak. All reklam är i princip förbjuden. Domstolen finner att de uttryck som Snusbolaget använt på webben och i mejlen är påträngande, innehåller värdeomdömen och uppmanar till bruk av tobak. Därför förbjuder domstolen den aktuella marknadsföringen.

De tre förbudspunkterna förknippas med ett vite på sammanlagt tre miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot förbudet.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1191.