Dom i målet Konsumentverket - Exploria AB

Dom: 22 oktober 2021
Förvaltningsrätten i Karlstad går på Konsumentverkets linje och har beslutat att Exploria AB ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att en pulkabana i ett lekland bedömts som farlig.

Konsumentverket har agerat mot Exploria efter att två barn varit med om olyckor i pulkabanan. Båda barnen har blivit hängande i huvudet/halsen mellan två av pulkabanans nedfarter. 

Konsumentverket anser att Exploria brutit mot produktsäkerhetslagen genom att ha ett lekredskap som inte uppfyller kraven på säkerhet. Därför tog Konsumentverket bolaget till domstol för att få en sanktionsavgift utdömd. 

Förvaltningsrätten har nu meddelat dom i ärendet och går på Konsumentverkets linje. Exploria ska därför betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/1251.