Dom i målet Konsumentverket – Budo & Fitness Sport AB

Dom: 10 november 2021
Budo & Fitness Sport AB har sålt fyra olika huvudskydd utan att de genomgått förfarandet för typkontroll. Det betyder att det inte finns någon garanti för att produkterna ger ett tillräcklig skydd mot de risker de är avsedda att skydda mot.

Förvaltningsrätten i Karlstad har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 700 000 kronor och skriver i domen att ”överträdelserna är allvarliga och hade kunnat få svårartade konsekvenser med tanke på att det rör sig om skyddsutrustning som ska minska risken för allvarlig personskada”.

Överträdelserna var olika för de olika skydden.

  • Ett skydd saknade CE-märkning.
  • Ett annat skydd var felaktigt märkt med CE-märket.
  • För de två övriga skydden kan det inte säkerställas att typkontrollintygen kan kopplas till de aktuella produkterna, varför bedömningen är att även dessa huvudskydd felaktigt försetts med CE-märkning.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/227.