Dom i målet Konsumentverket – Jabb Fullservice AB

Dom: 13 december 2021
Kammarrätten i Göteborg instämmer i en tidigare dom från Förvaltningsrätten om att Jabb Fullservice AB ska betala en sanktionsavgift. Kammarrätten sänker dock avgiften från 800 000 kronor till 500 000 kronor.

Jabb har sålt ett huvudskydd för kampsport som saknat CE-märkning och som därmed inte genomgått typkontroll. Genom att produkten inte har kontrollerats utsätts användare för risker.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/347.