Dom i målet KO - JTI AB

Dom: 24 november 2022
Patent- och marknadsdomstolen, PMD, förbjöd JTI Sweden AB att sponsra festivaler genom att lämna bidrag till festivalarrangören. Företaget hade fått ensamrätt att marknadsföra och sälja sina tobaksvaror under festivalerna. Företaget överklagade PMD:s dom till Patent- och marknadsdomstolen. Nu har domstolen fastställt den tidigare domen.

JTI Sweden AB är ett bolag inom Japan Tobacco International-koncernen, som är en av världens största tobakskoncerner. Företaget tillverkar och säljer tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter till återförsäljare i bland annat Sverige.

Domstolen fann att bolaget handlat i strid med sponsringsförbudet i 4 kap. 8 § lagen om tobak och liknande produkter.

Domen är förknippad med ett vite på tre miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1536