Dom i målet KO – Ecoswe AB

Dom: 6 oktober 2022
Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att det är tillåtet att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare över internet. Däremot råder ett totalförbud för kommersiella meddelanden vars syfte eller effekt är att främja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Ecoswe AB att vid saluförande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på webbplatsen bland annat använda lockande formuleringar om produkterna som associerar till frukt och godis. De aktuella produktbeskrivningarna har genomgående innehållit subjektiva, värdeladdade ord och lovprisande formuleringar. Beskrivningarna går därmed utöver vad som kan anses vara information om varan och dess egenskaper och innehållet har utformats på ett sådant sätt att det är fråga om kommersiella meddelanden som utgör marknadsföring.

Företaget får till exempel inte visa upp produkterna tillsammans med glass och godis på bild. Det är också förbjudet att använda grafiska märken med olika påståenden av typen ”Bra val”, ”Bästa kvalité” och ”Fresh Taste”. Ecoswe förbjuds även att locka med rea och rabatter. Företaget får inte heller tillhandahålla en funktion som visar vad andra kunder har köpt eller marknadsföra elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare per e-post och på bolagets Facebookkonto. Ecoswe förbjuds också använda namnet ”ecojuice” i märkning av påfyllningsbehållare.

Förbuden är förknippade med ett vite på en halv miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot domen.

För att ta del av domen kontakta registrator via e-post: konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/333.