Dom i målet KO – Nordiska Bevakningsgruppen AB

Dom: 4 mars 2022
Patent- och marknadsdomstolen har beslutat att Nordiska Bevakningsgruppen AB förbjuds använda en rad metoder vid telefonförsäljning av en så kallad ID-bevakningstjänst.

Av domen framgår att bolaget förbjuds att skrämma konsumenten genom att använda påståenden som ger konsumenten intryck att hen är utsatt för brott eller att ett brott snart kommer att drabba just honom eller henne. Vidare förbjuds företaget att ta betalt för något som konsumenten inte beställt. Företaget får inte heller kontakta konsumenter som har Nix-registrerat sina telefoner. Dessutom förbjuds företaget att använda bindningstider på sina avtal.

Bolaget måste också tydligt informera den som blir uppringd om att syftet med samtalet är att sälja en så kallad ID-bevakningstjänst och att sms:et som bolaget skickar ut handlar om att säga ja till att köpa tjänsten.

Punkterna är förknippade med ett vite på en miljon kronor vardera. Ett vite är framåtsyftande. Om bolaget bryter mot förbudet och inte följer informationskraven kan det komma att dömas att betala sammanlagt två miljoner kronor i vite.

Bolaget ska också betala en marknadsstörningsavgift på en halv miljon kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/219.