Dom i målet Konsumentverket – Busfabriken AB

Dom: 15 november 2022
Kammarrätten i Göteborg slår fast att Busfabriken AB ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor. Bolaget har tillhandahållit studsmattor med tre allvarliga fel och har därför brutit mot produktsäkerhetslagen.

Studsmattorna har haft bristande kantskydd/vaddering, farliga öppningar samt åtkomst till utrymmet under studsmattorna,

Förvaltningsrätten i Karlstad har tidigare beslutat att Busfabriken ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.  Kammarrättens beslut betyder att sanktionsavgiften höjs till 500 000 kronor.  Konsumentverket hade yrkat på en avgift på 1 500 000 kronor. 

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/153.