Dom i målet Konsumentverket – Destination Kosta AB

Dom: 30 november 2022
Förvaltningsrätten beslutar att Destination Kosta ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Destination Kosta har tillhandahållit två hoppborgar som inte uppfyllt säkerhetskraven enligt hoppborgsstandarden.

Förutom att det funnit brister i övervakningen från bolagets sida när barn lekt i hoppborgarna, har den ena hoppborgen haft för låga skyddskanter. Borgarna har även saknat stötdämpande underlag samt att fläkt och elektriska kablar har varit lätt åtkomliga för besökare.

Konsumentverket hade yrkat på en sanktionsavgift på 450 000 kronor. Förvaltningsrätten beslutade dock om en lägre sanktionsavgift, på 200 000 kronor, bland annat beroende av att hoppborgarna var uppställda under en förhållandevis begränsad tid.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/585.