Dom i målet Konsumentverket – Ölands Kultur och Nöjespark AB

Dom: 12 januari 2022
Kammarrätten i Göteborg slår fast att Ölands Kultur och Nöjespark AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor. Bolaget har tillhandahållit en lekplats med farliga lekredskap samt två hoppborgar med säkerhetsbrister och som därtill inte haft erforderlig övervakning.

Kammarrätten bedömer att den aktuella lekplatsen inte har uppfyllt säkerhetskraven som finns i lekredskapsstandarderna. Bolaget har även brutit mot produktsäkerhetslagen genom att lekredskapen och hoppborgar inte har varit säkra. 

Förvaltningsrätten i Karlstad har tidigare avslagit Konsumentverkets ansökan om sanktionsavgift. Kammarrätten gick nu på Konsumentverkets linje men fastställde sanktionsavgiften till 250 000 kronor.  Konsumentverket hade yrkat på en avgift på 2 000 000 kronor. 

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/288.