Dom i målet KO – Midsona (Urtekram)

Dom: 7 september 2022
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat dom i målet mellan Midsona, med varumärket Urtekram, och Konsumentombudsmannen, KO.

Uppgifterna om tredjepartscertifiering måste kompletteras med information om innebörden av certifieringen i omedelbar närhet till marknadsföringspåståendena. Det är otillräckligt att enbart lägga ut sådan information på den egna hemsidan när marknadsföringen äger rum på andra platser.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att Midsonas underlåtenhet att informera om innebörden av certifieringen innebär att marknadsföringen är vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Marknadsföringen är därmed också otillbörlig. Domen kan inte överklagas.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverkets registrator via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och uppge dnr 2019/574.