Dom i målet KO - Immitec Sverige AB och Immitec Norge AS

Dom: 7 juli 2023
Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit företagen Immitec Sverige AB och dess norska motsvarighet att använda flera av sina metoder vid telefonförsäljning av bland annat hälsokost. Förbudet gäller tills vidare i avvaktan på dom.

Konsumentombudsmannen, KO, ansökte om stämning mot företagen i våras, och bad att domstolen skulle utfärda ett tillfälligt beslut som stoppade metoderna i väntan på domen. Nu går domstolen helt på KO:s linje. Det interimistiska beslutet är kopplat till vite och innebär att om företagen bryter mot förbuden och kravet på information kan de, vart och ett, komma att tvingas betala två miljoner kronor i månaden per punkt i beslutet, sammanlagt sju punkter.

För att ta del av beslutet kontakta Konsumentverket, konsumentverket@konsumentverket.se, och uppge diarienummer 2022-334.