Interimistiskt beslut i målet KO – Advea AB (Folisker AB)

Dom: 19 april 2024
I väntan på dom har Patent- och marknadsdomstolen beslutat att personen bakom företaget Advea AB, numer Folisker AB, ska förbjudas att fortsätta med de marknadsföringsmetoder som använts.

Domstolen förbjuder företaget att ta betalt för produkter som konsumenterna inte beställt. Förbudet är kopplat till ett vite på 2 miljoner kronor.

Domstolen riktar både förbud och krav mot personen bakom företaget. De går ut på att hen måste informera konsumenterna om vad avtalet innebär och vilka kostnader som är förknippat med det. Hen förbjuds att påstå att företaget representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör.

Hen förbjuds vidare att påstå att produkterna är gratis, för att sedan ta betalt för dem. Domstolen förbjuder också hen att ta betalt för produkter som konsumenten inte har beställt.

Förbudspunkterna är sammanlagt kopplade till ett vite på 3,5 miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget eller personen bakom bryter mot domstolens förbud.

Det här är ett interimistiskt beslut och gäller med omedelbar verkan i väntan på en dom.

För att ta del av domstolens beslut kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/221.