Dom i målet Konsumentverket - Borgakungen AB

Dom: 11 juli 2024
Kammarrätten avslår Borgakungens AB:s överklagande. Förvaltningsrättens beslut att Borgakungen AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kr står därmed fast.

Här hittar du mer information om förvaltningsrättens dom mot Borgakungen.

För att ta del av domen, kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/868.