Dom i målet Konsumentverket- Catalunia Capital AB

Dom: 17 juni 2024
Förvaltningsrätten bedömer att bolagets kreditprövning får anses ha grundats på tillräckliga uppgifter i lagens mening och upphäver därför Konsumentverkets beslut .

Domstolen anger att utredningen i målet visar att bolaget vid sin kreditprövning har inhämtat uppgifter från såväl konsumenten som flera andra källor. Genom bolagets begäran om uppgifter vid ansökan får konsumenten anses ha tillfrågats om sina ekonomiska förhållanden på ett heltäckande sätt. Konsumentens uppgifter har kontrollerats bland annat genom en kreditupplysning.

Förvaltningsrätten bedömer att bolagets kreditprövning i de aktuella ärendena får anses ha grundats på tillräckliga uppgifter i lagens mening.

Bakgrund

Konsumentverket varnade Catalunia Capital AB 2022 för bristande kreditprövning. Varningen förenades med en sanktionsavgift på 1 150 000 kronor. Företaget använde varumärkena Nätlån och Extralånet.

Förvaltningssrättens dom överklagades till Kammarrätten som nekat Konsumentverket prövning. 

Nuläge

Konsumentverket har överklagat Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. 

För att läsa domen och föreläggandet med diarienummer 2021/827, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se