Dom i målet Konsumentverket – Jollyroom AB

Dom: 17 april 2024
Förvaltningsrätten anser att företaget Jollyroom AB har agerat i strid med grundläggande bestämmelser genom att sälja en snorkelmask som saknat förutsättningar för CE-märkning.

Den aktuella snorkelmasken används av barn och risken för allvarlig skada är stor. Överträdelsen får därför betraktas som allvarlig. Företaget informerades i december 2022 om att Konsumentverket bedömde att snorkelmasken skulle återkallades av bolaget för att förebygga personskada. Men bolaget återkallade varan först i februari 2023. Sanktionsavgiftens storlek bör därför bestämmas till ett förhållandevis högt belopp.

Förvaltningsrätten anser att beloppet som Konsumentverket föreslår, 1 miljon kronor, är väl avvägt. Beloppet ryms också inom de beloppsgränser som anges i produktsäkerhetslagen. Förvaltningsrätten i Karlstad beslutar att Jollyroom AB ska att betala en sanktionsavgift om 1 miljon kronor till staten.

För att ta del av domen kontakta registrator via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/504.