Dom i målet KO – Arla Foods AB

Dom: 2 februari 2023
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Arla Foods AB
att använda påståendet ”netto noll klimatavtryck” eller andra liknande påståenden.

Det gäller marknadsföring som antingen ger intryck av att produkten i fråga inte ger upphov till något klimatavtryck alls eller som ger intryck av att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats för fullt ut när så inte är fallet. Förbudet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor.

För att ta del av domen kontakta registrator på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1475.