Dom i målet KO – Open Infra AB

Dom: 10 februari 2023
Domstolen förbjuder Open Infra Core AB vid vite om 500 000 kronor att vid avtal om installation av fiber tillämpa avtalsvillkor som innebär att konsumenten skriftligen måste meddela bolaget sin önskan att frånträda avtalet.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Open Infra Core AB vid vite om 500 000 kronor att vid avtal om installation av fiber använda avtalsvillkor ”skulle driftsättning inte ske inom 24 månader efter avtalets ingående har kunden rätt att frånträda avtalet” med innebörden att frånträdet inte är kostnadsfritt efter att en avtalsperiod om 24 månader löpt ut, eller väsentligen samma villkor.

Efter att Konsumentverket hade inlett sin tillsyn påbörjade Open Infra ett arbete med att ta fram nya reviderade avtalsvillkor. De uppdaterade allmänna villkoren tillämpas av bolaget sedan den 1 maj 2022.

För att ta del av domen kontakta registrator på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/798.