Dom i målet KO – TV4 och Svenska spel

Dom: 29 mars 2023
Högsta domstolen, HD, har beslutat att TV4 och Svenska spel ska lämna över sitt avtal om trisskrap i tv-rutan till Konsumentombudsmannen.

Högsta domstolen, HD, upphäver Patent- och marknadsöverdomstolens beslut. Det innebär att uppgifterna och samarbetsavtalet ska ges in till Konsumentombudsmannen senast fyra veckor efter detta avgörande.

HD:s beslut handlar om ifall TV4 och Svenska spel måste lämna in sitt avtal om trisskrap i tv-rutan. HD dömer till KO:s fördel och parterna måste lämna över avtalet till myndigheten.

För att se beslutet i sin helhet, kontakta registrator via konusmentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1153 och 2021/208.