Dom i målet KO – Ellos AB

Dom: 14 juli 2023
Patent- och marknadsdomstolen avslår Konsumentombudsmannens talan.

Målet aktualiserar frågan om betaltjänstlagens och marknadsföringslagens tillämplighet när en e-handlare tillhandahåller sina kunder olika betalningsalternativ online, varav ett av betalningsalternativen är en betaltjänst.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket, konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/991.