Dom i målet Konsumentverket – Borgakungen AB

Dom: 11 oktober 2023
Förvaltningsrätten i Karlstad avslår företaget Borgakungens överklagande av Konsumentverkets beslut som rör en hoppborg som inte uppfyller brandsäkerhetskraven.

Förvaltningsrätten i Karlstad avslår företaget Borgakungens överklagande av Konsumentverkets beslut som rör en hoppborg som inte uppfyller brandsäkerhetskraven. Konsumentverket hade begärt att företaget skulle återkalla och förstöra hoppborgen, utan att få gehör.

Rätten anser att Konsumentverket haft rätt som riktat sina krav till bolaget och att bolaget också skulle ersätta kunden som inte längre kunde använda hoppborgen.

 

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer dnr 2019/239