Dom i målet Konsumentverket – Nöjesankaret AB

Dom: 28 november 2023
Förvaltningsrätten beslutar att Nöjesankaret AB ska betala en
sanktionsavgift på 120 000 kronor.

Bakgrunden är att företaget tillhandahållit en farlig hoppborg. Hoppborgen har inte uppfyllt kravet på säkerhet enligt standarden. Företaget har inte heller rapporterat in en olyckshändelse till Konsumentverket och därigenom brustit i sin underrättelseskyldighet.

Konsumentverket fick kännedom om den farliga hoppborgen i juli 2020 efter att det i medierna rapporterats om en hoppborgsolycka som inträffat inne på ett shoppingcenter i Strömstad. Vid olyckan hade ett tolvårigt barn skadats allvarligt när hen föll från cirka fyra meter över kanten från hoppborgen och slog huvudet i klinkergolvet nedanför.

Hoppborgen har haft för låga skyddskanter samt saknat rätt märkning, bland annat i fråga om tillåten maxlängd på användare.

Förvaltningsrätten bedömer att uthyrning av en hoppborg kan omfattas av bestämmelserna om såväl tillhandahållande av varor som tillhandahållande av tjänster. Det innebär att bolaget kan omfattas av reglerna i produktsäkerhetslagen, även om bolaget i samband med uthyrningen till shoppingcentret avtalat om ansvaret för säkerheten under uthyrningsperioden samt satt upp förhållningsregler för användarna.

Förvaltningsrätten anser att bolaget inte presenterat några omständigheter som visar att bolaget varit förhindrat att vidta åtgärder för att minska riskerna med hoppborgen och uppfylla kraven i lagen.

Enligt bolaget har hoppborgen kasserats direkt efter olyckan.

För att ta del av domen kontakta myndigheten via e-post konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/644

Företaget har överklagat domen.