Dom i målet Konsumentverket – Money Go

Dom: 10 juli 2023
Förvaltningsrätten i Karlstad upphäver Konsumentverkets beslut om konsumentkreditinstitutet Money Go angående varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen.

Mot bakgrund av det rådande rättsläget är det enligt förvaltningsrättens mening inte möjligt att kräva att kreditgivaren systematiskt ska kontrollera eller verifiera konsumentens lämnade uppgifter.

Enligt förvaltningsrättens mening ger bolagets rutiner förutsättningar för en kreditprövning som kan baseras på relativt omfattande information om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Domstolens beslut innebär att Konsumentverkets tidigare beslut upphävs.

Myndigheten har ännu inte fattat beslut om en eventuell överklagan.

För att ta del av förvaltningsrättens avgörande kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/372.