Dom i målet KO – Göteborgs friidrottsförbund

Dom: 7 maj 2024
Konsumentombudsmannen, KO, förlorar målet som handlade om att Göteborgs friidrottsförbund, GFIF, inte betalade tillbaka anmälningsavgiften när bland annat Göteborgsvarvet ställdes in. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att avtalsvillkoren inte är oskäliga enligt avtalsvillkorslagen.

Domstolen skriver att eftersom konsumenten är beredd att ta egna risker, som att till exempel bli skadad eller sjuk och inte kunna delta i loppet, talar det för att det inte skulle vara avgörande för konsumenten med avtalsvillkor där arrangören befrias från skyldigheten att betala tillbaka anmälningsavgiften om motionslopp ställs in.

Domstolen skriver också att stor vikt måste läggas vid att Göteborgs friidrottsförbund, GFIF, är en ideell förening med ett tydligt folkrörelseinslag, att föreningen inte kan teckna erforderliga försäkringar, samt att ideella krafter arbetar utan ersättning för att genomföra motionsloppet.

För att ta del av domen kontakta registrator på Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/792