Dom i målet KO – Poppels Bryggeri AB

Dom: 12 april 2024
Patent- och marknadsdomstolen ger Konsumentombudsmannen, KO, rätt på sju av åtta punkter, och företaget Poppels Bryggeri AB får rätt på en punkt, i en dom som rör marknadsföring av öl.

Det är tillåtet att göra viss begränsad reklam för alkohol, men det är strikta regler som gäller för hur den får se ut. Utifrån alkohollagens bildregel förbjöd KO företaget att använda åtta inlägg i sociala medier. Företaget överklagade KO:s förbudsföreläggande till Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen kom fram till att samtliga bilder som omfattas av Poppels överklagande innehåller motiv som bildregelns snäva utformning inte tillåter.

Men när det gäller bilden som innehåller en ölflaska, ett glas och trätunnor, har företaget invänt att tunnorna på bilden är relevanta för att den aktuella ölsorten är lagrad i ektunnor. Domstolen konstaterar att marknadsföringen innehåller bilder på tunnor har en nära koppling till framställningsmetoden och att den innehåller element av konsumentupplysning. Mot bakgrund av detta, samt att något annat än två trätunnor, ölflaskan och glaset inte syns på den aktuella bilden, anser domstolen att det inte är motiverat att ingripa mot marknadsföringen med stöd av bildregeln. Domstolen finner att det inte är proportionerligt att förbjuda marknadsföringen för den bilden.

KO hade bestämt vitesbeloppet för varje förbud till en miljon kronor. Domstolen anser dock att ett vitesbelopp om 500 000 kronor är tillräckligt.

För att ta del av domen kontakta registrator på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/580.