Dom i målet Konsumentverket - Nöjesankaret AB

Dom: 18 mars 2024
Företaget Nöjesankaret hade överklagat Konsumentverkets beslut att förbjuda företaget att tillhandahålla flera hoppborgar av säkerhetsskäl. Nu beslutar Förvaltningsrätten i Karlstad att avslå företagets överklagan.

Förbudet förenades med vite på 100 000 kronor för varje hoppborg. Bakgrunden var att säkerheten i hoppborgarna varit otillfredsställande med flera allvarliga olyckor till följd. Företaget ska också betala för besiktningen av de sju undersökta utrustningarna.

Förvaltningsrätten konstaterar att Konsumentverket har tillsynsansvar enligt produktsäkerhetslagen. Domstolen skriver vidare att hoppborgarna hade allvarliga säkerhetsbrister och att det föranlett myndigheten att fatta beslutet att företaget inte får hyra ut hoppborgarna.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/320.