Dom i målet Konsumentverket – All-hyr i Kärna AB

Dom: 11 juni 2024
Företaget All-hyr har överklagat Konsumentverkets beslut att förbjuda företaget att hyra ut eller sälja och att låta någon använda ett antal hoppborgar.

Förvaltningsrätten i Karlstad finner att utredningen i målet visar att de nu
aktuella hoppborgarna har sådana brister att de ska anses vara farliga i
produktsäkerhetslagens mening. Bristerna rör bland annat brandsäkerhet, för låga väggar och hur lång tid det tar innan hoppborgen faller ihop när luften går ur den.

Konsumentverket har haft fog för att förbjuda att hoppborgarna hyrs ut och används, konstaterar förvaltningsrätten. Det har i övrigt inte framkommit skäl att upphäva eller ändra någon del av det överklagade beslutet.
Överklagandet avslås därför.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/309.