Dom i målet Konsumentverket – Borgakungen AB

Dom: 20 februari 2024
Förvaltningsrätten beslutar att företaget Borgakungen ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor. Ett barn skadades i samband med att hoppborgen blåste omkull.

Varor och tjänster ska vara säkra enligt produktsäkerhetslagen. Domstolen finner att den aktuella hoppborgen Rabbitslide som företaget hyrt ut inte uppfyller gällande säkerhetskrav. Den saknade till exempel tillräckliga skyddsväggar och stoppvägg, den var inte förankrad tillräckligt väl i marken och var inte tillverkad av brandsäkert material. Dessutom stod fläkten inte tillräckligt långt bort från själva hoppborgen och borgen hade inte genomgått säkerhetsinspektion.

Ett barn skadade sig när hoppborgen blåste omkull 2018. I fallet fick barnet en fraktur som krävt flera operationer.

Förvaltningsrätten konstaterar att det är Borgakungen i egenskap av uthyrare som ansvarar för den övergripande kontrollen av hoppborgen, inspektera den och underhålla den. Domstolen påpekar att olyckan hade kunnat undvikas om hoppborgen hade varit kontrollerad och bristerna åtgärdade.

Tidigare har förvaltningsrätten beslutat att bolaget förbjuds att använda och hyra ut hoppborgen.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/868.