Dom i målet Konsumentverket – Dollarstore AB

Dom: 20 februari 2024
Förvaltningsdomstolen dömer företaget Ahlberg Dollarstore AB att betala en sanktionsavgift på 700 000 kronor. Företaget har sålt andningsskydd som inte uppfyllde kraven på personlig skyddsutrustning.

Domstolen konstaterar att andningsskydden såldes under coronapandemin då efterfrågan på skydd var stor och överträdelsen har kunnat få svåra konsekvenser med tanke på att det rör sig om skyddsutrustning som ska minska risken för smittspridning. Förvaltningsdomstolen skriver att de sålda skydden inte varit föremål för EU-typkontroll, inte haft någon bruksanvisning eller produktinformation på svenska. Företaget är i sin roll som importör ansvarig för att produkten uppfyller säkerhetskraven.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/956.