Dom i målet Konsumentverket – enskild firma

Dom: 14 juni 2024
Förvaltningsrätten i Karlstad dömer en person med enskild firma att betala 25 000 kronor i vite i ett fall som rör produktsäkerhet.

Förvaltningsrätten i Karlstad dömer en person med enskild firma att betala 25 000 kronor i vite. Personen har varken svarat på Konsumentverkets frågor eller lämnat in dokument i ett fall som rör produktsäkerhet. Företagaren har getts flera tillfällen att svara på myndighetens frågor, men hen har inte återkommit.

För att ta del av föreläggandet kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/892.