Dom i målet Konsumentverket – Leos AB

Dom: 22 maj 2024
Förvaltningsrätten beslutar att Leos AB ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor. Ärendet gäller säkerhetsbrister vid företagets lekland.

Förvaltningsrätten i Karlstad bedömer i likhet med Konsumentverket att de överträdelser som bolaget har gjort sig skyldigt till är av allvarlig art. Domstolen tar särskilt fasta på att de lekställningar som bolaget tillhandahåller i huvudsak används av barn, vilket är en särskilt skyddsvärd konsumentgrupp, samt den allvarliga fallolycka som har skett på leklandet i Västerås.

Förvaltningsrätten beaktar även att bolaget under anmärkningsvärt lång tid, och trots uppmaningar från tillsynsmyndigheten, inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att utrustningen på leklanden uppfyller gällande säkerhetskrav.

För att ta del av domen kontakta registrator via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/931.