Dom i målet Konsumentverket – Örjans fiske och fritid

Dom: 21 mars 2024
Konsumentverket har tidigare förbjudit företaget Örjans fiske och fritid att hyra ut flera hoppborgar eftersom de bedömts ha säkerhetsbrister. Företaget överklagade myndighetens beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad, men domstolen ger nu Konsumentverket rätt och avslår överklagan.

Företaget hävdade att varken myndigheten eller besiktningspersonen hade kompetens att bedöma hoppborgarna. Domstolen håller dock inte med, utan ger myndigheten rätt.

Sammantaget anser förvaltningsrätten att Konsumentverkets utredning visar att de hoppborgar som omfattas av beslutet har sådana brister att de ska anses vara farliga enligt produktsäkerhetslagens mening.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/310.