Dom i målet Konsumentverket – Parlayan Food AB

Dom: 22 mars 2024
Företaget Parlayan Food döms att betala ett vite på 200 000 kronor till staten för att inte ha åtgärdat eller tagit bort en hoppborg med säkerhetsbrister.

Konsumentverket förbjöd företaget att använda hoppborgen i januari 2023. Trots det togs inte hoppborgen bort. Företaget hörde inte heller av sig till myndigheten under ärendet.

Konsumentverket noterade att hoppborgen stod kvar och användes av lekande barn under sommaren 2023. Företaget hade inte vidtagit några säkerhetshöjande åtgärder och det innebar att företaget överträtt förbudet.

Därför döms det nu att betala ett vite på 200 000 kronor.