Dom i målet Konsumentverket – Save Lives Now EU AB

Dom: 20 februari 2024
Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att Konsumentverket haft fog för sitt beslut att förbjuda bolaget att sälja produkterna som utgör personlig skyddsutrustning och även att förelägga företaget att dra tillbaka produkterna från den inre marknaden.

Ärendet gäller produkter med LED-belysning som CE-märkts i strid med PPE-förordningen (Förordningen om personlig skyddsutrustning). Förvaltningsrätten avslår företagets yrkande om syn, och avslår företagets överklagande i övrigt.

Konsumentverket förbjöd 2022 företaget att sälja synbarhetsprodukter med LED-belysning som utgör personlig skyddsutrustning. Produkterna hade inte genomgått den obligatoriska EU-typkontrollen. Beslutet förknippades med ett sammanlagt vite på 1,2 miljoner kronor. I Konsumentverkets beslut ingick att företaget skulle dra tillbaka produkterna från samtliga återförsäljare, komma in med en förteckning över samtliga återförsäljare i Sverige och Finland och redovisa antalet utrustningar som lämnats tillbaka från återförsäljarna. Företaget har inte gjort detta.

Förvaltningsrätten konstaterar att bolaget har varit skyldiga att låta sina produkter genomgå föreskriven typkontroll. Eftersom de inte gjort det har de CE-märkt sina produkter i strid med PPE-förordningen.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/394.