Dom i målet Konsumentverket – Stores for you AB

Dom: 27 maj 2024
Stores for you har sålt en reflexsele som inte uppfyller säkerhetskraven. Kammarrätten har beslutat att avslå företagets begäran om borttagen eller sänkt sanktionsavgift.

Stores for you har sålt en reflexsele som inte uppfyller säkerhetskraven. Konsumentverket vände sig därför till Förvaltningsrätten i Karlstad för att den skulle döma ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.

Utredningen visade att bolaget sålt den aktuella reflexselen, trots att det fått utförlig information om vilka regler som gäller för att personlig skyddsutrustning ska få säljas. Reflexselen saknade helt CE-märkning och hade inte heller någon medföljande bruksanvisning eller produktinformation på svenska.

Domstolen dömde företaget att betala sanktionsavgiften, men Stores för you överklagade. Kammarrätten säger nu nej till företagets begäran.

För att ta del av domen kontakta registrator via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/935.