Föreläggande Gothia Telecom

Föreläggande: 11 maj 2015
Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Gothia Telecom AB att vid telefonförsäljning av telefonabonnemang lämna tydligare information till konsumenter om bland annat företagets namn och syftet med samtalet.

A) Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Gothia Telecom AB (Gothia) vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefonabonnemang i början av varje samtal tydligt informera konsumenten om att säljaren representerar Gothia och att syftet med samtalet är att sälja Gothias telefonabonnemang.

B) KO förbjuder Gothia vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefonabonnemang felaktigt påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör eller att Gothia tagit över den befintliga operatörens verksamhet.

Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 18 maj 2015.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2014/484, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.