Föreläggande Swiss Clinic AB

Föreläggande: 12 maj 2015
Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Swiss Clinic AB att vid sin marknadsföring av hälsokostpreparat använda vissa påståenden till exempel att Betaglukan har en positiv effekt på immunförsvaret.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Swiss Clinic AB, vid vite om 500 000 kronor, att vid marknadsföring gentemot konsumenter av hälsokostpreparat använda följande eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd;

1) att Betaglukan (Betox-93) i flera studier har påvisat en positiv effekt på immunförsvaret

2) att Betaglukan aktiverar immunspecifika händelser i kroppen som gör att patogener (såsom bakterier, virus och parasiter) motverkas och spelar därför en viktig roll i vår kropp.

KO förbjuder Swiss Clinic AB, 556776-5622, vid vite om 500 000 kronor, att vid marknadsföring gentemot konsumenter av hälsokostpreparatet Swiss Immunizer använda påståendet om att ärr och bristningar avlägsnas permanent samt att hud läker eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd. Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 2 juni 2015.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2014/788, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.