Föreläggande Multifam AB

Föreläggande: 9 juni 2015
KO ålägger företaget Multifam att lämna tydligare information till konsumenter vid telefonförsäljning. Företaget får inte heller påstå att deras produkter är resultatet av en tävling om så inte är fallet.

A) KO ålägger Multifam AB (Multifam) vid vite om 500 000 kronor att vid telefonförsäljning av hälsokostprodukter till konsument i början av telefonsamtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja Multifams hälsokostprodukter genom en prenumeration.

B) KO förbjuder Multifam vid vite om 500 000 kronor att vid telefonförsäljning av hälsokostprodukter påstå att konsumenten vunnit eller ska få ett presentkort eller någon annan gåva från Ica eller någon annan näringsidkare eller att konsumenten gått vidare till final i en tävling, när så inte är fallet.

C) KO förbjuder Multifam vid vite om 500 000 kronor att vid telefonförsäljning av hälsokostprodukter villkora erhållandet av en påstådd vinst eller finaldeltagandet i en tävling med att konsumenten först måste köpa Multifams hälsokostprodukter genom en prenumeration.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/19, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.