Föreläggande Swedfonenet AB

Föreläggande: 7 september 2015
KO ålägger Swedfonenet att lämna tydligare information till konsumenter vid telefonförsäljning. Företaget får inte heller ge intryck av att representera konsumentens nuvarande operatör. Swedfonenet ska också rätta sin marknadsföring.

A) Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Swedfonenet AB vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefon- eller bredbandsabonnemang i början av varje samtal tydligt informera konsumenten om att säljaren representerar Swedfonenet och att syftet med samtalet är att sälja Swedfonenets abonnemang.

B) KO förbjuder Swedfonenet vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefon- eller bredbandsabonnemang felaktigt påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar konsumentens nuvarande operatör eller att den nuvarande operatören lagt ned verksamheten.

C) KO förbjuder Swedfonenet vid vite av 750 000 kronor att vid marknadsföring av telefon- eller bredbandsabonnemang påstå att det föreligger ett företagsabonnemang, när personen ifråga träffat avtalet i egenskap av konsument. Föreläggandet ska godkännas och vara KO tillhanda senast den 15 september 2015.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2014/1211, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.