Föreläggande Immitec Sverige AB

Föreläggande: 4 december 2015
Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Immitec Sverige AB vid vite av 500 000 kronor att vid marknadsföring av kosttillskott på sätt som skett eller på väsentligen likartat sätt påstå eller ge intryck av att kosttillskottet leder till att hormonbalansen återställs.

Påståendena är vilseledande och otillbörliga enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen, då de i vart fall sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Immitec ska alltså vid vite förbjudas att framöver använda den otillbörliga marknadsföringen.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/535, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.