Föreläggande Lundstedt Fond & Finans AB

Föreläggande: 16 december 2015
Konsumentombudsmannen vill att företaget Lundstedt Fond & Finans ska lämna tydligare information till konsumenter vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster. Företaget får inte heller ta ut en avgift om konsumenten inte svarar på det skriftliga avtalsförslaget.

Konsumentverket har tagit emot anmälningar mot Lundstedt Fond & Finans. Anmälningarna rör bolagets marknadsföring av bolagets premiepensionstjänst via telefonförsäljning. KO ser mycket allvarligt på Lundstedt Fond & Finans överträdelser av marknadsföringslagen. Aktuella försäljningsmetoder riskerar att allvarligt skada förtroendet för telefonförsäljning samt för finansiella rådgivningstjänster i stort.

A. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger företaget vid vite om 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av förmedling av premiepensionstjänster till konsument, i början av samtalet tydligt informera konsumenten om att det är ett samtal från Lundstedt Fond & Finans och att samtalets syfte är att konsumenten ska byta till den av bolaget anvisade fonden.

B. KO ålägger företaget vid vite om 750 000 kronor, att vid telefonförsäljning av förmedling av premiepensionstjänster till konsument, klart och tydligt informera konsumenten om priset på den marknadsförda tjänsten och dess egentliga innehåll.

C. KO förbjuder företaget, vid vite om 750 000 kronor, att vid marknadsföring av förmedling av premiepensionstjänst mot konsument uppge för konsumenten att bolaget bedriver förvaltning av fonder, när så inte är fallet.

E. KO förbjuder företaget vid vite om 750 000 kronor, att påstå eller ge intryck av att den anvisade fonden har en annan utveckling än vad som är fallet.

F. KO förbjuder företaget vid vite om 750 000 kronor, att ta ut en avgift om inte konsumenten svarar ja eller nej på bolagets skriftliga avtalsförslag inom ett visst antal dagar.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/1171, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.