Föreläggande Philip Morris AB

Föreläggande: 3 maj 2016
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Philip Morris AB att marknadsföra tobak med formuleringen "The taste of gold" eller liknande.

Förbudet förknippas med ett vite på 750 000 kronor om företaget skulle bryta mot det. Bolaget får inte heller använda guldfärg när det associerar till tobak.

På samma vis förbjuder KO företaget att använda påståendet "With less smell" eller liknande formulering. Även det förbudet är förknippat med vite på 750 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/798, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.