Föreläggande Mobilarena Norden AB

Föreläggande: 3 mars 2016
Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Mobilarena Norden AB att vid marknadsföring av mobiltelefoner, bredbandsabonnemang och liknande produkter, innan avtal utanför affärslokal ingås, lämna klar och begriplig information i en handling, eller om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Följande uppgifter ska företaget lämna:

  • Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer.
  • Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning.
  • Uppgift om konsumentens reklamationsrätt, hur reklamation ska göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att framställa klagomål.
  • Uppgift om att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Uppgift om avtalets uppsägningstid.
  • Uppgift om konsumentens möjlighet att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/461, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.