Föreläggande Anticimex

Föreläggande: 14 december 2018
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Anticimex Försäkringar AB att ge intryck av att konsumenten redan har beställt en försäkring och är betalningsskyldig, när det istället är frågan om ett erbjudande.

Förbudet är förknippat med vid ett vite på två miljoner kronor.

Om du vill läsa föreläggandet i sin helhet med diarienummer 2018/520, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.