Föreläggande Froggy

Föreläggande: 30 november 2017
Konsumentombudsmannen, KO, ålägger uppgiven firma Froggy att vid försäljning och marknadsföring av vattensportprodukter lämna klar och begriplig information om konsumentens ångerrätt och reklamationsrätt.

Konsumentombudsmannen, KO, ålägger Rickard Wänqvist med uppgiven firma Froggy att vid försäljning och marknadsföring av vattensportprodukter innan distansavtal ingås lämna klar och begriplig information om konsumentens ångerrätt och reklamationsrätt.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 100 000 kronor.

För att läsa föreläggandet mot Froggy med diarienummer 2017/912, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.