Föreläggande Hotelspecials Sverige AB

Föreläggande: 12 juni 2018
Konsumentombudsmannen ålägger Hotelspecials Sverige AB att vid marknadsföring av hotellövernattningar och liknande tjänster gentemot konsument på internet inkludera serviceavgiften i priset för tjänsten.

Konsumentombudsmannen ålägger Hotelspecials Sverige AB att från och med den 22 juni 2018 vid marknadsföring av hotellövernattningar och liknande tjänster gentemot konsument på internet inkludera serviceavgiften i priset för tjänsten, till den del serviceavgiftens storlek kan beräknas på förhand.

Om du vill läsa föreläggandet i sin helhet med diarienummer 2017/193, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.

Beslutet överklagades av Hotelspecials Sverige AB till Patent- och marknadsdomstolen

Slutgiltigt beslut om Hotelspecials från Patent- och marknadsdomstolen

I beslut den 22 maj 2018 avslog Patent- och marknadsdomstolen företagets inhibitionsyrkande (det vill säga en önskan om att KO:s beslut skulle skjutas upp). Företaget har därefter återkallat överklagandet. Patent- och marknadsdomstolen har den 5 juni 2018 avskrivet ärendet från fortsatt handläggning. KO:s beslut står därmed fast.

För att läsa domen med mål nr PMÄ 4937-18, kontakta Patent- och marknadsdomstolen.