Föreläggande Avis

Föreläggande: 16 december 2019
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Sweden Rent A Car AB, med varumärkena Avis och Budget, att använda avtalsvillkor vid uthyrning av motorfordon som innebär att konsumenten är strikt ansvarig för skador eller stöld av fordonet.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/1195, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.