Föreläggande Mr Green

Föreläggande: 26 november 2019 Uppdaterad 14 mars 2022
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Mr Green Ltd att vid marknadsföring av spelprodukter rikta erbjudanden till konsumenter som är avstängda från spel genom registrering i Spelinspektionens nationella självavstängningssystem.

Mr Green och Karl Casino har skickat spelreklam till personer som själva valt att registrera sig i spelpaus. Nu förbjuder Konsumentombudsmannen, KO, bolagen att fortsätta med det.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Företaget överklagade KO:s beslut, men Patent- och marknadsdomstolen lämnar överklagandet utan bifall.

Patent- och marknadsdomstolen ändrar KO:s beslut endast på det sätt att domstolen anger sättet som spelreklamen ska distribueras på, för att omfattas av förbudet. Domstolen är dock noga med att understryka att det är förbjudet att rikta marknadsföring direkt till spelare som har stängt av sig från spel, oavsett sättet som spelreklamen distribueras på.

Företaget överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen, som nu kommit med sitt beslut. Av det framgår att företaget inte får skicka reklam till spelare som är registrerade i Spelpaus och som hunnit vara det 24 timmar före bolagets reklamutskick. Bolaget får inte heller skicka reklam till spelare som varit registrerade i Spelpaus kortare tid än 24 timmar, om företaget har haft kännedom om registreringen. 

Om bolaget bryter mot förbudet kan ett vite på 2 miljoner kronor komma att dömas ut.

För att läsa domstolens beslut med målnummer PMÖÄ 6119-20, kontakta Patent- och marknadsöverdomstolen.