Föreläggande 2 SAS

Föreläggande: 4 november 2020
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder flygbolaget SAS att ge intryck av att konsumenten måste vända sig till resebyrån för att kräva tillbaka sina pengar. Det måste tydligt framgå att konsumenten , vid händelse av inställd flygning, har rätt att få biljettpriset återbetalat direkt från SAS.

Konsumentombudsmannen förbjuder Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS, att påstå eller ge intryck av att konsumenter som köpt sina biljetter via förmedlare inte har rätt att få biljettpriset återbetalat direkt från SAS i händelse av inställd flygning.

Flygbolaget får heller inte rekommendera konsumenter att i händelse av inställd flygning kontakta förmedlare för att ansöka om återbetalning utan att samtidigt ge konsumenten tydlig information om att konsumenten kan få återbetalning från SAS och att det kan tillkomma avgifter om konsumenten begär återbetalning via förmedlaren.

Föreläggandet är kopplat till ett vite på en miljon kronor, vilket innebär att om företaget bryter mot kravet på korrekt information kan domstolen komma att döma ut vitet.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2020/421, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.