Föreläggande Wine Company

Föreläggande: 13 mars 2020
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder företaget the Wine Company Hawesko att marknadsföra alkohol mot konsumenter under 25 år.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 1 miljon kronor. Det kan dömas ut om företaget skulle bryta mot förbudsföreläggandet.

Konsumentverket hade fått in anmälningar mot bolaget sedan unga personer fått direktreklam för vin, trots att de var under 25 år. Företaget hänvisar till att deras reklambyrå av misstag skickat reklam till familjemedlemmar som inte var vuxna.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/106, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.